VARIA

We hopen dat het duidelijk is doorheen onze prioriteiten en de verschillende doelstellingen en maatregelen die we daarrond zien, dat we veel belang hechten aan het welbevinden van personeel en studenten. Graag gaan werken en les krijgen van docenten/assistenten/tutoren/… die dat met volle goesting doen, is oh zo belangrijk.

 

Met het oog daarop hebben we hierna nog enkele variapunten die we belangrijk genoeg achten om effectief te vermelden.

 

  • We zijn ervan overtuigd dat we op het vlak van catering/restaurant nog gigantische stappen vooruit kunnen zetten. Het restaurant bijvoorbeeld moet echt zin geven om er te gaan eten, niet omdat het niet anders kan. We gaan daarom met Umami en de eetcommissie rond de tafel zitten om te zien hoe we het niveau en het aanbod drastisch kunnen opkrikken en ook serieus duurzamer maken (zowel qua aanbod, als qua afval e.d.).

 

  • We hebben al wel een aanbod inzake sport, muziek, cultuur,… maar we zouden dat graag steviger verder uitbouwen. Met het coronavirus dat rondwaart, zal het misschien even moeten wachten, maar sport, muziek, cultuur,… brengt mensen zoveel dichter bij elkaar. We zien dat graag gebeuren voor personeel, voor studenten en onder elkaar. Het zou ook mooi zijn als de UHasselt zich meer zou kunnen inbreken in interuniversitaire competities. Of we creëren zelf inter-universitaire wedstrijden (uiteraard in door ons strategisch gekozen disciplines).

 

  • Meer en meer overheidsorganen, bedrijven, televisiezenders en kranten e.d. hebben een ombudspersoon in huis. Een single point of contact die probeert gemelde klachten, problemen, ergernissen die te maken hebben met de organisatie op te lossen, minstens aan te kaarten waar nodig. Voor zover ons bekend hebben we dat niet en we zullen daar mee starten. We hebben wel reeds ombudspersonen voor studenten en doctorandi, maar dan gaat het inhoudelijk eerder over discussies over examens, over begeleiding, persoonlijke conflicten,… Hier mikken we op klachten over de werking van de organisatie.

 

  • Jullie, personeel en studenten, hebben regelmatig ideeën/suggesties voor verbetering, op heel diverse vlakken. Ideeën/suggesties waarvoor je misschien niet altijd weet bij wie je daarmee terecht kan. We willen die toch graag capteren (in principe anoniem, tenzij je zelf aangeeft dat je nog gecontacteerd wil worden om bijvoorbeeld verduidelijking te geven). We starten hiervoor met een ‘Ideeënbox’/’Suggestiebox’/‘Verbeterbox’ om opmerkingen te kunnen sturen. Er bestaat al zoiets voor doctorandi, maar voor zover bekend niet op een overkoepelend niveau.