EEN ECHT DUURZAME SMART UNIVERSITEIT

PRIORITEIT 4

We dromen van een echt duurzame en tegelijk smart universiteit (sustainable smart university). Zou het niet mooi zijn als we zowel in Diepenbeek als in Hasselt twee heel levendige, goed geconnecteerde campussen hebben met:

  • in Diepenbeek een groene leefcampus, met moderne en duurzame les- en kantoorgebouwen die het leven van studenten en personeelsleden faciliteren (smart), een park (geen parking) in het midden, een parking aan de rand van de campus, outdoor sportfaciliteiten, mooie fietsenstallingen, meerdere en diverse eet- en drinkgelegenheden/coffee bars, woningen voor studenten en internationale gasten,…;
  • in Hasselt een stadscampus, sterk verbonden met de stad en verweven met het stadsleven (winkels, restaurants, theaters, tentoonstellingen,…);
  • en tussen beide een hele vlotte connectie, goed verlicht, nooit overstroomd, met deelfietsen en shuttle bussen e.d., zodat het voelt alsof beide campussen vlak bij elkaar liggen en je je afhankelijk van je noden snel verplaatst tussen beide.

 

Zou dat geen enorme winst kunnen zijn? Niet alleen voor de UHasselt, maar ook voor alle partners op deze campussen (PXL, UCLL, Confederatie Bouw Limburg,…) en ruimer voor heel de provincie en allerlei regionale actoren. Het past ook perfect binnen onze drie grand challenges: een duurzame, gezonde en inclusieve maatschappij.

 

Wij denken dat het moet kunnen. Niet op korte termijn, daarvoor zijn we nuchter en realistisch genoeg. Vandaar ook ons oogmerk op 2030. Maar als we dat vandaag niet beginnen plannen en geleidelijk aan realiseren, dan staan we in 2030 nergens.

 

Wat zeker wel al vanaf vandaag kan starten is het volop inzetten op duurzame ontwikkeling zoals geformuleerd door de Verenigde Naties in de Sustainable Development Goals (SDG’s). Deze 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen vormen de mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030. We onderschrijven de SDG’s integraal en werken een traject uit om tegen 2030 werkelijk als duurzame smart universiteit gezien te mogen worden. En dat mag niet iets hol zijn. De UHasselt van 2030 zal duurzaam zijn of zal niet zijn!

 

We nemen nu al enkele initiatieven, maar we gaan een stevige tand bijsteken. Dat gaat gepaard met onder meer een volledige doorlichting van onze organisatie, brainstormsessies over en analyse van de opties, concrete acties gekoppeld aan een verantwoord budget, de nodige coördinatie door een academische beleidsverantwoordelijke samen met de werkgroep duurzaamheid,… Thema’s als gezondheid, inclusiviteit, gelijkheid, milieu, energie, circulaire economie, mobiliteit, klimaatverandering, vrede,… komen daarbij aan bod. We hebben hiervoor al heel wat wetenschappelijke expertise in huis.

 

We betrekken hier nauw de studenten bij. Net als het personeel ‘leven’ zij dagdagelijks aan de UHasselt, maar zij ‘beleven’ het toch op een heel andere manier. Zij hebben in het verleden al heel wat goede aanbevelingen gegeven (o.m. in verband met mobiliteit (bv. kothopper, carpoolproject), waterverbruik,…) en we moeten daar dan ook naar luisteren en waar mogelijk ermee aan de slag gaan. We denken hiervoor aan de oprichting van een Green Team met studenten.

 

Doorheen het traject zorgen we er ook voor dat we onze duurzaamheid zoveel mogelijk laten certificeren. Zo streven we er bijvoorbeeld als eerste Belgische/Vlaamse universiteit naar om voor ons milieumanagementsysteem een ISO 14001-certificaat te behalen en tegen 2030 streven we naar het nog ambitieuzere Europese EMAS-certificaat.