UHASSELT 2030


EEN PERFORMANTE, TRANSPARANTE UNIVERSITEIT, STERK LOKAAL VERANKERD, MET DE BLIK OP DE WERELD

Beste collega’s,

Beste studenten,

 

Het is een bizarre tijd om een beleidsplan op te stellen en campagne te voeren. Maanden van voorbereiding worden plots doorkruist door het coronavirus. Het publieke leven ligt zo goed als stil. Er heerst heel wat onzekerheid over wat de komende maanden nog gaan brengen.

 

Tegelijk toont deze crisis aan hoe belangrijk onze universiteiten zijn. We hebben allemaal nood aan juiste, wetenschappelijk onderbouwde informatie, met alle nuances omwille van tal van onzekerheden. We hebben nood aan goed opgeleide experten waarop we kunnen vertrouwen. Op basis van die informatie en samen met de experten gaan overheden dan aan de slag om een beleid uit te stippelen.

 

De universiteiten zijn de beste plaats om te leren omgaan met de grote maatschappelijke uitdagingen. De coronacrisis toont dat zeer duidelijk aan. Maar naast corona zijn er nog heel wat andere maatschappelijke uitdagingen, zoals duurzaamheid, diversiteit, klimaatverandering, de democratisering van het hoger onderwijs, globalisering, technologische vooruitgang, digitalisering en gezondheid om er maar enkele te noemen. Volgens de Green Deal van de Europese Unie (EU) is klimaatneutraliteit tegen 2050 zelfs de grootste uitdaging, maar tegelijk ook de grootste kans van onze tijd. Universiteiten moeten zich voorbereiden op deze uitdagingen. We moeten daar heel hard op inzetten. Daarvoor moeten we ook klaar zijn als universiteit.

 

Wij willen samen met jullie de Universiteit Hasselt klaarstomen voor 2030.

Hiervoor schuiven wij vier prioriteiten naar voren:

1

TRANSPARANTIE

een performante en transparante organisatie

lees meer...

2

ONDERZOEK

gericht op toponderzoek, sterk lokaal verankerd, maar met de blik op de wereld

lees meer...

3

ONDERWIJS

met de focus op excellent onderwijs

lees meer...

4

DUURZAAMHEID

en aandacht voor duurzame ontwikkeling met de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties als onze leidraad

lees meer...

Het is tijd om een nieuwe sprong te maken. Geen business as usual. Echt een sprong. Daarvoor is een frisse wind nodig, nieuwe ideeën.

 

Samen met de collega’s Wanda Guedens (als vicerector Onderwijs) en Ken Haenen (vicerector Onderzoek) wil ik hier stevig werk van maken. Wie weet, kunnen we zo tegen 2030 over de hele lijn spreken van een UHasselt-effect!

 

Hopelijk staat de coronacrisis ons toch nog voldoende toe om met jullie in gesprek te gaan. Aarzel zeker niet om ons te contacteren.

 

Tot slot ook nog een woord van dank voor onze uittredende rector. Collega De Schepper heeft de UHasselt de voorbije 16 jaren, samen met zijn achtereenvolgende teams, serieus op de universitaire en maatschappelijke kaart gezet. Het zal niet evident zijn om in zijn voetsporen te treden. Als wij in ons beleidsplan kunnen focussen op een aantal zaken, is dat omdat er de voorbije jaren al heel veel verwezenlijkt is en al heel hard gewerkt is aan de uitstraling van onze UHasselt. We mogen terecht fier zijn op onze universiteit.

 

Het is nu aan ons om een nieuwe sprong te maken. Wij hebben er alvast heel veel zin in! We rekenen op jullie steun.

 

 

Bernard Vanheusden

13 mei 2020